VALİ YARDIMCISI MURAT GİRGİN İMAM HATİP LİSESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU
Sinop'un Yöresel Lezzeti Nokul Ülke Sınırlarını Aştı
Patlayan şömine paniğe sebep oldu
Bu haber 23 Mart 2015, Pazartesi 17:04 tarihinde eklendi. 1157 kez okundu.
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

HASTA HAKLARINI KORUMA DERNEĞİ KURULDU

Uzun zamandır hazırlık çalışmaları süren ve alt yapı çalışmaları tamamlanan Sinop Hasta Haklarını Koruma Derneği tüm kuruluş işlemlerini tamamlayarak çalışmalarına başladı.
HASTA HAKLARINI KORUMA DERNEĞİ KURULDU Sinop Hasta Haklarını Koruma Derneği kurucu başkanlığı görevini Burcu Gürsu Çelik üstlendi.

’Haklarımızı bilelim, benimseyelim, savunalım, yaygınlaştıralım’ diyen Dernek Başkanı Burcu Gürsu, “Geçmişe baktığımızda ilk olarak 10 Aralık 1948 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde ‘Yaş, cins, ırk, din, siyasal inanç ve sosyo-ekonomik güç ayrıcalığı olmaksızın herkesin mümkün olan en yüksek düzeyde sağlık hizmetine kavuşması en doğal hakkıdır’ maddesi ile sağlık hakkı tanımlanmıştır. Hasta hakları kavramı ise Amerika Birleşik Devletlerinde hastalara daha kaliteli hizmet sunmak düşüncesiyle yola çıkan bir grup hekim tarafından ortaya atılmış olup, 1972 Amerika Hastaneler Birliği Hasta Hakları Bildirgesi, 1981 Dünya Tabipler Birliği Lizbon Hasta Hakları Bildirgesi, 1994 Dünya Tabipler Birliği Amsterdam Hasta Hakları Bildirgesi,1995 Dünya Tabipler Birliği Bali Hasta Hakları Bildirgesi ve 2002 Hasta Haklarına İlişkin Avrupa Statüsü Sözleşmesi ile hastaların tıbbi bakım hakkı, bilgilendirme, onur, mahremiyet, özel hayata saygı ve başvuru hakları düzenlenmiş ve 2005 Santiago Bildirgesiyle bu hakların kapsamı genişletilmiştir.

 

Ülkemizde  ise 01.08.1998 tarihli ve 23420 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanarak yürürlüğe giren "Hasta Hakları Yönetmeliği"nin ardından  hasta hakları konusu toplumun daha fazla gündemine girmiş ve toplumun bilinçlenmesi açısından çok önemli bir adım olmuştur.Sağlık kuruluşlarına başvuran her birey, fiziksel, düşünsel ve sosyal özellikleri ne olursa olsun, var olan tanı, tedavi ve rehabilitasyon olanaklarından en üst düzeyde yararlanma hakkının yanı sıra sağlık durumunu, kendisine uygulanacak tıbbi işlemleri, bunların faydaları ve muhtemel sakıncaları, alternatif tıbbi müdahale usulleri, tedavinin kabul edilmemesi halinde ortaya çıkabilecek muhtemel sonuçları ve hastalığın seyri ve neticeleri konusunda sözlü veya yazılı olarak bilgi isteme hakkına sahiptir.

 

Bizler öncelikle bu hakları korumak ve savunmak, sağlık kurumlarında sunulan sağlık hizmetleri konusunda sağlık hizmetlerinden yararlanan herkesi bilgilendirmek, böylelikle toplumun "sağlık hakkı ve hasta hakları bilgisine sahip olması ve bilincine erişmesi" için gerekli eğitim çalışmalarını yapmak amacıyla Hasta Hakları Koruma Derneğini Şubat ayı itibariyle Sinop ilinde faaliyete geçirmiş bulunmaktayız.

Dernek olarak öncelikle hedefimiz sağlık hakkı ve hasta hakları konusunda toplumun bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesidir. Herhangi bir biçimde hak ihlâline uğrayan kişi ve yakınlarına, bu haklarıyla ilgili olarak hak arama ve başvuru mekanizmaları konusunda bilgi vermek, başvuruda bulunmayı özendirmek ve başvuruda bulunanlara teknik olarak yardım ve destekte bulunmaktır.

Bu bağlamda  İlimizde Hasta hakları uygulamalarını yürütmek üzere Sinop Atatürk Devlet Hastanesi ve Ağız Diş Sağlığı Merkezi bünyesinde Hasta Hakları Birimleri ve İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde  İl Hasta Hakları Kurulu oluşturulmuş ve faaliyete geçirilmiştir.

Ayrıca Sağlık Bakanlığı sağlık sisteminde yaşanan sorunların yerinde ve eş zamanlı tespiti, sorunun çözümünde etkin olacak mekanizmaların ivedilikle harekete geçirilmesi için Alo 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) Projesini faaliyete geçirmiştir.7 gün, 24 saat boyunca tamamı sağlık personelinden oluşan SABİM görevlileri, sağlık sisteminin işleyişi ile ilgili her türlü soru, sorun, eleştiri, öneri ve  talebi cevaplandırmakta ve kayıt altına almaktadırlar.

 

Hekim ve diğer sağlık çalışanları da dahil olmak üzere hepimiz bugün olmasak da yarın mutlaka birer hasta veya hasta yakınıyız. Bugün onlar için attığımız her adım, yarın bizler için de bir kazanç olacaktır.Hiç bir hak onun gerektirdiği ödev ve yükümlülükleri yerine getirmeden elde edilemez. Dolayısıyla ‘haklarını bilmek’ ve onun için ‘bir şeyler yapmak’ ve hemen ardından o hakları ‘istemek ve kullanmak’ için çaba göstermek gerekir. Herkes sağlık hizmeti sunan kişi ve kurumlara karşı bu haklarının bilincinde olduğunu belirtmeli ve haklarını kullanmak istediğini ifade etmelidir.

 

 

‘Çünkü aslolan insan ve onun yaşamıdır’” dedi.

Yazdır Paylaş
ETİKETLER :
Diğer Haberler
Yeni Tasarımımız Nasıl Olmuş?
Çok Kötü
Fena Değil
Güzel
Çok Güzel
Copyright © Sinop Flaş Haber - sinop haber, sinop haberleri, v