SİNOP TURİZMDE ÇEKİM NOKTASI OLACAK
Sinop’ta trafik kazası 1 yaralı
HACI ADAYLARINA MÜFTÜDEN SEMİNER
Bu haber 24 Mayıs 2018, Perşembe 16:59 tarihinde eklendi. 286 kez okundu.
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C.

SİNOP

İCRA DAİRESİ

2016/2081 ESAS

 

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

TAPU KAYDI;Sinop Erfelek İlçesi Merkez Mahallesi 125 Ada 12 Parselde yüzölçümü 479,00 m² zemin tipi "Ana Taşınmaz" ana taşınmaz niteliği "Bahçeli İki Katlı Kargir Ev" olan taşınmazın "114/479" hissesi "İzzet Ayar-Hüseyin Oğlu" adına kayıtlıdır. 

KONUMU ÖZELLİKLERİ VE ÇEVRESİ ; Erfelek şehir merkezinden geçen ve ileride Sinop girişindeki kavşakta yeni yolla birleşen eski Devlet Karayolunun üzerinde yeni yapılaşmalar hız kazanmaya başlamıştır. Eski ve yeni karayolu arasında kalan bu kısımlarda, yeni açılmış ve sadece yol kısmında parke döşenmiş ya da kabaca açılmış ancak, henüz üst yapısı tamamlanmamış yerlerde tamamı mesken olarak kullanılan yeni yapılmış ve yapımı devam etmekte olan inşaatlar bulunmaktadır. Taşınmaz Erfelek şehir merkezi dışında, şehir merkezinin ortasından geçen çayın Sinop girişi tarafında, eski karayolu üzerindedir. Şehir merkezi ve meydan köprünün diğer tarafında kalmakta, şehir merkezi binanın da bulunduğu bu taraflara, yeni yerleşim bölgesine doğru gelişmektedir.Taşınmazın civarında ve ana yol üzerinde boş tarla ve arsalarla 5-6 katlı binalar bulunmakta olup yaygın kullanım şekli meskendir. Şehir Meydanı, Belediye, Pazaryeri, Hükümet ve Adliye Binası, çarşı pazar, işyerleri, resmi daireler, bankalar ve okullara uzaklığı 7-800 mt. civarındadır. 

GAYRIMENKULÜN TANIMI : Bina her ne kadar projesinde 4 katlı ise de yerinde iki katlı olarak yapılmıştır. Şehir merkezinin girişinde eski karayolu üzerinde bulunan ve bir zamanlar mesken olarak kullanılan bina halihazırda kullanılmamaktadır. Bir tarafı kör cephe olan binanın ön cephesi yola, yan ve arka cepheleri ise bahçeye bakmakta ve bir katı tamamen yol seviyesi altında kalan binanın girişi sağ yan tarafta bulunmaktadır.Belediyede görülen tasdikli projesinde, ön yola bakan ve her ikisinin de önünde balkonu olan misafir odası ile arka bahçeye bakan mutfak arada kalmakta ve kapısı hole açılmaktadır. Holden bir kapı ile geçilen ara holde ön ve arka cephede önünde balkonu olan yatak odaları ile tam karşıda banyo tuvalet ve lavabo bulunmaktadır. Projesine göre normal katta 2 yatak odası 1 salon, 1 tuvalet lavabo, 1 banyo ve 2 balkon bulunan dairede salon (15,60 m²) yatak odaları (15,00+15,90 m²) mutfak (14,31 m²) tuvalet lavabo (2,47 m²)  banyo (5,13 m²) hol ve antre (22,14+3,00 m²) balkonlar (6,30+4,00 m²) olmak üzere toplam kullanım alanı 103,85 m² değerlemeye esas inşaat alanı 162,00 m² alınmıştır. Projesine göre zemin katta 2 yatak odası 1 salon, 1 tuvalet lavabo, 1 banyo bulunan dairede salon (14,82 m²) yatak odaları (11,70+15,90 m²) mutfak (14,31 m²) tuvalet lavabo (2,47 m²)  banyo (5,13 m²) hol ve antre (15,20+3,00 m²) olmak üzere toplam kullanım alanı 82,53 m² değerlemeye esas inşaat alanı 126,00 m² alınmıştır. Yerinde yapılan tespitlerde, binanın içine girilememiştir. Dış görünüşü ile bina giriş kapısının bulunduğu yer hariç, binanın projesine uygun olduğu görülmüştür. Binanın giriş kapısı camlı demir kapı, şıngıl kaplı çatısında kısmen kiremit de bulunmaktadır. Ahşap pencere doğramaları eskimiş bakımsız binanın dış cephe boyası da yer yer dökülmeye başlamış olup, bina bakımsızdır. İçine girilemeyen binanın içi hakkında bilgi verilememiştir. Bina çevresi boydan boya tretuvar kaplıdır. Bahçe düzenlemesi yapılmamış olmasına rağmen, çevresi tahta darabana ile çevrilmiştir. Müdürlüğümüz dosya borçlusu taşınmaz üzerindeki iki katlı evin Sebahattin Özgenç'e ait olduğunu ve sadece arsada 114/479 paya sahip olduğunu belirtmiştir. 

Adresi:Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi No:59 Erfelek/Sinop.

İmar Durumu:Belediye imar sınırları içinde iskan alanında 1/1000 uygulama imar planında "Ayrık Nizam 4 Kat" inşaata tahsisli alanda TAKS:0,30 KAKS:1,20 olduğu belirtilmektedir.Belediye sınırları içinde olan taşınmazın vasfı "Arsa" olup her türlü belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.16.07.1979 tarihinde 5/35 sayı ile betonarme karkas inşaat için Yusuf Azman adına 2 dairede toplam 270,00 m² için yeni inşaat ruhsatı verilmiştir. Yol seviyesi altında 1 yol seviyesi üstünde 1 kat olmak üzere toplam 2 katlı binanın tamamı için yine Yusuf Azman adına 01.12.1982 tarihinde 6/24 sayı ile düzenlenmiş yapı kullanma izni bulunmaktadır. Binada kat irtifakı kurulmamıştır.

Taşınmazın Değeri:Taşınmazın 114/479 hissesine isabet eden kısmının nihai    değerinin  44.505,00 TL olduğu bilirkişi raporunda belirtilmiştir. 

NOT; Taşınmazın tamamı satılık olmayıp sadece borçlunun 114/479 hissesine isabet eden kısmı satılacaktır. 

KDV Oranı : %18                  Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. 

1. Satış Günü : 12/07/2018 günü 14:00 - 14:10 arası

2. Satış Günü : 06/08/2018 günü 14:00 - 14:10 arası

Satış Yeri : Meydankapı Mahallesi İskele Caddesi No:4 İç Kapı No; 6 Giriş Sağdan 2. Oda İcra Müdürlüğü Mezat Salonu Merkez Sinop 

Satış şartları : 

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/2081 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.14/05/2018

Tolga GÜRSOY

         İcra Müdür Yardımcısı-109871

SATIS ILANININ TEBLIGI (IIK. 127. Md.)

****İş bu satış ilanı tebliğ yapılamayan tüm takyidat ilgilileri adresleri tapuda...  kayıtlı olmayan alakadarlar  ile yine tebligat yapılamayan tüm hissedarlara tebliğ yerine 

kaim olmak üzere ilanen teblig olunur.

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

*:Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

104-Nolu İlan

Yazdır Paylaş
ETİKETLER :
Diğer Haberler
Yeni Tasarımımız Nasıl Olmuş?
Çok Kötü
Fena Değil
Güzel
Çok Güzel
Copyright © Sinop Flaş Haber - sinop haber, sinop haberleri, v